Hướng dẫn sử dụng tài khoản Mã Khuyến Mại Google Ads

Bước 1: Đăng nhập gmail trên máy để chấp nhận Quyền quản lý tài khoản

Bước 2: Vào Google Ads để thêm Phương thức thanh toán, nạp tối thiểu 160.000 đ.

Bước 2: Vào “Lựa chọn ưu tiên” để HỦY tài khoản này.

Bước 3: Thiết lập chiến dịch trên tài khoản đã hủy. Để nguyên 24h.

Bước 4: Tài khoản có thể bị tạm ngưng (Đây là bình thường) => Kháng nghị để Google mở lại, khi kháng chỉ cần điền đầy đủ thông tin, không cần chụp ảnh. Google sẽ mở lại tài khoản trong 1-2 ngày.

Bước 5: Khi tài khoản được mở lại. Vào “Lựa chọn ưu tiên”, kích hoạt lại tài khoản để sử dụng.