Hướng dẫn sử dụng tài khoản Mã Khuyến Mại Google Ads

Bước 1: Đăng nhập gmail trên máy, để nguyên tối thiểu 24h, sau đó thêm Phương thức thanh toán.

Bước 2: Liên kết vào MCC, rồi hủy tài khoản đó, để nguyên 24h.

Bước 3: Vào thiết lập chiến dịch trên tài khoản đã hủy đó, để nguyên chiến dịch 24h.

Bước 4: Vào kích hoạt tài khoản trở lại, đợi 10-15 phút

  • Tài khoản hoạt động bình thường => Nạp tiền là chạy
  • Tài khoản bị tạm ngưng => Kháng về dùng tiếp