Hướng dẫn quản trị website

Hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị website

https://www.youtube.com/watch?v=3HbwcNdTDXI

——————————————–

Hướng dẫn đăng sản phẩm lên Website

https://www.youtube.com/watch?v=rd-WkQnNGbc

——————————————–

Hướng dẫn đăng bài viết lên Website

https://www.youtube.com/watch?v=wH5tFqX-o-4

Gọi ngay